Header Image 0

Tarieven

De StapStien is geregistreerd bij de Vakgroep Psychosociaal en Maatschappelijk Werk en is lid van de beroepsvereniging NFG en de RBCZ. Daarom vergoedt een aantal ziektekostenverzekeraars (een deel van) de gemaakte kosten.

De vergoeding kan verschillen per verzekeraar en de gekozen aanvullende verzekeringen.
Of de hulpverlening vergoed wordt door jouw verzekeraar kun je nakijken op de site van de Zorgwijzer.

https://www.de-nfg.nl/zorgvergoedingen.html

De kosten van de hulpverlening kunnen ook vanuit een Persoonsgebonden Budget [PGB] vergoed worden. Meer informatie hierover kun je vinden op www.pgb.nl. Onder bepaalde voorwaarden kan de Bijzondere Bijstand van de Sociale Dienst nog gevraagd worden voor ondersteuning. Je zou je ook kunnen wenden tot de kerk of gemeente voor financiële ondersteuning.

Verwijzing

Je hebt geen verwijsbrief nodig van je huisarts om een afspraak te maken. Vraag wel even bij je verzekeraar of je een verwijsbrief nodig hebt om in aanmerking te komen voor vergoeding.

Wij hebben een raamovereenkomst Specialistische jeugdhulp Friesland. Verwijzingen hiervoor via huisarts of gebiedsteam

Tarieven

De tarieven zijn:

 • Volwassen therapie: € 82,50 / gesprek
 • Kindertherapie: € 82,50 / gesprek
 • Ouderbegeleiding: € 82,50/ gesprek
 • Relatie therapie: € 135,00 / gesprek

Een gesprek duurt een uur. In sommige gevallen kan er van het tarief afgeweken worden. Dit kan in de eerste sessie worden besproken.

Registraties

 • lidmaatschap Rosegarden
 • AGB code Praktijk 90-60511
 • AGB code 90-049068
 • RBCZ licentie 512222
 • NFG licentie 6003187717
 • SKJ registratie 100022633

Mijn registraties bij het NFG, RBCZ en SKJ zijn een waarborg voor professionaliteit en betrouwbaarheid. Als therapeut ben ik onderhevig aan een onafhankelijk tuchtrecht.

Kwaliteitszorg

Sinds halverwege 2015 ben ik aangesloten bij ‘ikzoekchristelijkehulp.nl’.
De eerste reden hiervoor is om om te laten zien wat de achtergrond is van mijn praktijk,
Daarnaast om samen met andere christelijke hulpverleners naar cliënten toe duidelijk te maken hoe ik als christen in het vak sta.

De tweede reden dat ik mij hier bij aan heb gesloten is dat ik het belangrijk vindt om naar nieuwe wegen te zoeken die de kwaliteit van de hulpverlening verbeteren.
Meer informatie kunt u vinden op ik zoek christelijke hulp.nl

Overige gegevens

Bezoekadres:
D.J. Kammingastritte 1
9103 PM  Dokkum

Tel: 0519-241971
Email: info@de-stapstien.nl

KvK Leeuwarden 53.45.27.20
Rek nr. NL35 RABO 016 8983 028

BTW Nummer NL001425483B43

Header Image 0 Header Image 1 Header Image 2 Header Image 3 Header Image 4 Header Image 5

Tarieven

De StapStien is geregistreerd bij de Vakgroep Psychosociaal en Maatschappelijk Werk en is lid van de beroepsvereniging NFG en de RBCZ. Daarom vergoedt een aantal ziektekostenverzekeraars (een deel van) de gemaakte kosten.

De vergoeding kan verschillen per verzekeraar en de gekozen aanvullende verzekeringen.
Of de hulpverlening vergoed wordt door jouw verzekeraar kun je nakijken op de site van de Zorgwijzer.

https://www.de-nfg.nl/zorgvergoedingen.html

De kosten van de hulpverlening kunnen ook vanuit een Persoonsgebonden Budget [PGB] vergoed worden. Meer informatie hierover kun je vinden op www.pgb.nl. Onder bepaalde voorwaarden kan de Bijzondere Bijstand van de Sociale Dienst nog gevraagd worden voor ondersteuning. Je zou je ook kunnen wenden tot de kerk of gemeente voor financiële ondersteuning.

Verwijzing

Je hebt geen verwijsbrief nodig van je huisarts om een afspraak te maken. Vraag wel even bij je verzekeraar of je een verwijsbrief nodig hebt om in aanmerking te komen voor vergoeding.

Wij hebben een raamovereenkomst Specialistische jeugdhulp Friesland. Verwijzingen hiervoor via huisarts of gebiedsteam

Tarieven

De tarieven zijn:

 • Volwassen therapie: € 82,50 / gesprek
 • Kindertherapie: € 82,50 / gesprek
 • Ouderbegeleiding: € 82,50/ gesprek
 • Relatie therapie: € 135,00 / gesprek

Een gesprek duurt een uur. In sommige gevallen kan er van het tarief afgeweken worden. Dit kan in de eerste sessie worden besproken.

Registraties

 • lidmaatschap Rosegarden
 • AGB code Praktijk 90-60511
 • AGB code 90-049068
 • RBCZ licentie 512222
 • NFG licentie 6003187717
 • SKJ registratie 100022633

Mijn registraties bij het NFG, RBCZ en SKJ zijn een waarborg voor professionaliteit en betrouwbaarheid. Als therapeut ben ik onderhevig aan een onafhankelijk tuchtrecht.

Kwaliteitszorg

Sinds halverwege 2015 ben ik aangesloten bij ‘ikzoekchristelijkehulp.nl’.
De eerste reden hiervoor is om om te laten zien wat de achtergrond is van mijn praktijk,
Daarnaast om samen met andere christelijke hulpverleners naar cliënten toe duidelijk te maken hoe ik als christen in het vak sta.

De tweede reden dat ik mij hier bij aan heb gesloten is dat ik het belangrijk vindt om naar nieuwe wegen te zoeken die de kwaliteit van de hulpverlening verbeteren.
Meer informatie kunt u vinden op ik zoek christelijke hulp.nl

Overige gegevens

Bezoekadres:
D.J. Kammingastritte 1
9103 PM  Dokkum

Tel: 0519-241971
Email: info@de-stapstien.nl

KvK Leeuwarden 53.45.27.20
Rek nr. NL35 RABO 016 8983 028

BTW Nummer NL001425483B43