Header Image 0

Kwaliteit, AVG, meldcode, Klachtenrecht en aansprakelijkheid

Kwaliteit als prioriteit

De Stapstien heeft in 2021 een eigen kwaliteitssysteem opgezet. Er is rekening gehouden met de normen van de aanbestedende gemeenten, het programma van eisen, het JIJ-kader, de Governance code en de (jeugd-)zorginspectie.

Het kwaliteitshandboek is de basis van het kwaliteitssysteem. Het systeem is niet statisch. Documenten en formulieren die gebruikt worden, worden in dit document benoemd en daar wordt naar verwezen.

Het kwaliteitssysteem wordt getoetst door een externe en onafhankelijke partij. De Stapstien kiest nadrukkelijk voor een partij die IRCA-gecertificeerd is en voldoende ervaring heeft met het afnemen van audits. Meer weten? Vraag gerust.

Meldcode

Wanneer er vermoeden is dat een kind in de knel zit vanwege huislijk geweld of iets dergelijks, bespreek ik dit met u. Om beter zicht op die situatie te verkrijgen maak ik gebruik van de Meldcode. Na kennisgeving aan u voer ik het BSN van uw kind in de verwijsindex Fryslân (VIF) en kan ik zien of er een andere organisatie waar uw kind bekend is hetzelfde heeft gedaan. Is dat zo, dan ontstaat er binnen 7 dagen een match. Vanuit die match wordt onderzocht of en hoe er gehandeld moet worden, zodat het kind en de ouders ‘veilig thuis’ kunnen zijn. U wordt gekend in de ondernomen stappen.

Meer informatie over de meldcode vindt u op deze website.

Privacy

In 2018 is de AVG aangescherpt. Dit houdt in dat ik privacygevoelige gegevens bescherm en in het mailverkeer geen namen van kinderen en BSN met u uitwissel. U kunt hetzelfde doen door de intakelijst middels een sleutel te beveiligen voordat u me die toestuurt.

Ik ben verplicht cliëntgegevens 15 jaar na het 18de levensjaar van de cliënt in een afgesloten, beveiligde digitale opslag te bewaren. Na 17 jaar worden deze gegevens vernietigd. Video opnames ten behoeve van de therapie kunnen in overleg na beëindiging van het traject vernietigd worden.

Beroepsaansprakelijkheid, klacht en tuchtrecht

Dit is vanuit de beroepsvereniging NFG en koepel RBCZ geregeld.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de therapie, de therapeut of de contacten, dan nodig ik u uit om hierover in gesprek te gaan. Indien dit niet afdoend is, kunt u zich richten tot de NFG, zij zorgen ervoor dat u door de onafhankelijke vertrouwenspersoon van de SCAG gehoord en gezien wordt, teneinde tot een voor alle partijen passende oplossing te komen.

NB: Wanneer u een klacht heeft meld u dit dan uiterlijk tot 1 maand na beëindiging van de behandeling.

Uiteindelijk komen we er samen uit. Het belang van u of uw kind staat daarin altijd voorop.

 

Header Image 0 Header Image 1 Header Image 2 Header Image 3 Header Image 4 Header Image 5

Kwaliteit, AVG, meldcode, Klachtenrecht en aansprakelijkheid

Kwaliteit als prioriteit

De Stapstien heeft in 2021 een eigen kwaliteitssysteem opgezet. Er is rekening gehouden met de normen van de aanbestedende gemeenten, het programma van eisen, het JIJ-kader, de Governance code en de (jeugd-)zorginspectie.

Het kwaliteitshandboek is de basis van het kwaliteitssysteem. Het systeem is niet statisch. Documenten en formulieren die gebruikt worden, worden in dit document benoemd en daar wordt naar verwezen.

Het kwaliteitssysteem wordt getoetst door een externe en onafhankelijke partij. De Stapstien kiest nadrukkelijk voor een partij die IRCA-gecertificeerd is en voldoende ervaring heeft met het afnemen van audits. Meer weten? Vraag gerust.

Meldcode

Wanneer er vermoeden is dat een kind in de knel zit vanwege huislijk geweld of iets dergelijks, bespreek ik dit met u. Om beter zicht op die situatie te verkrijgen maak ik gebruik van de Meldcode. Na kennisgeving aan u voer ik het BSN van uw kind in de verwijsindex Fryslân (VIF) en kan ik zien of er een andere organisatie waar uw kind bekend is hetzelfde heeft gedaan. Is dat zo, dan ontstaat er binnen 7 dagen een match. Vanuit die match wordt onderzocht of en hoe er gehandeld moet worden, zodat het kind en de ouders ‘veilig thuis’ kunnen zijn. U wordt gekend in de ondernomen stappen.

Meer informatie over de meldcode vindt u op deze website.

Privacy

In 2018 is de AVG aangescherpt. Dit houdt in dat ik privacygevoelige gegevens bescherm en in het mailverkeer geen namen van kinderen en BSN met u uitwissel. U kunt hetzelfde doen door de intakelijst middels een sleutel te beveiligen voordat u me die toestuurt.

Ik ben verplicht cliëntgegevens 15 jaar na het 18de levensjaar van de cliënt in een afgesloten, beveiligde digitale opslag te bewaren. Na 17 jaar worden deze gegevens vernietigd. Video opnames ten behoeve van de therapie kunnen in overleg na beëindiging van het traject vernietigd worden.

Beroepsaansprakelijkheid, klacht en tuchtrecht

Dit is vanuit de beroepsvereniging NFG en koepel RBCZ geregeld.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de therapie, de therapeut of de contacten, dan nodig ik u uit om hierover in gesprek te gaan. Indien dit niet afdoend is, kunt u zich richten tot de NFG, zij zorgen ervoor dat u door de onafhankelijke vertrouwenspersoon van de SCAG gehoord en gezien wordt, teneinde tot een voor alle partijen passende oplossing te komen.

NB: Wanneer u een klacht heeft meld u dit dan uiterlijk tot 1 maand na beëindiging van de behandeling.

Uiteindelijk komen we er samen uit. Het belang van u of uw kind staat daarin altijd voorop.