Header Image 0

Hulpverlening kinderen

Ook voor uw kind is de StapStien een goede reisgenoot. De StapStien is gediplomeerd kindertherapeut en kindercoach. Een kind met een hulpvraag heeft natuurlijk andere begeleiding nodig dan een volwassene. Wat zichtbaar is van buiten is een uitdrukking van de storm van binnen. Er wordt dan ook gezocht naar de verlangens en frustraties die schuilgaan achter het gedrag.

Is uw kind prikkelbaar, teruggetrokken of juist veel drukker? Wil het slapen niet goed, of is uw kind snel geëmotioneerd? Is er sprake van faalangst? Onzekerheid, verlatingsangst, bedplassen – al deze dingen kunnen wijzen op innerlijke onrust. Ook schoolprestaties en gedragsproblemen kunnen op emotionele blokkades of geremde ontwikkeling wijzen.

Voor het welzijn en de ontplooiing van uw kind is het van belang deze tijden van storm en spanning niet te lang te laten duren. De StapStien kan helpen bij het opsporen van de knelpunten. Via middelen als speltherapie kan uw kind soms duidelijk maken wat met woorden nog lukt. Op creatieve, speelse en gevarieerde manieren proberen we de hindernissen op te sporen en op te heffen.

Voorafgaand aan de hulpverlening vinden enkele observaties van het kind plaats. Daarna wordt in een gesprek met de ouder(s) of verzorger(s) het behandelplan gedeeld en adviseert de StapStien één van de volgende trajecten. Aan de hand van oudergesprekken wordt u op de hoogte gehouden van de in de sessies verworven inzichten. Ook worden u handvatten aangereikt om deze inzichten te vertalen naar aangepaste omgangsvormen. Op deze manier kunnen de ingesleten patronen ontweken worden en nieuwe, beter aangepaste gedragingen gestimuleerd.

Coaching

Een coachingstraject bestaat uit één of meerdere sessies waarin we proberen de emotionele onderstroom die het gedrag beïnvloedt zichtbaar te maken. Met een thermometer, speciale spelkaarten of een samen getekend stripverhaal kan het kind zichtbaar maken waar de gevoelens zitten en waar ze vandaan komen. Ook wordt playmobil (R) ingezet om belangrijke gebeurtenissen of thema’s in de beleving van het kind na te spelen. Zo’n enactment – een nagespeelde situatie – helpt om de herinnering of de verlangens te communiceren op een manier waar een kind de woorden vaak nog voor mist. Ook biedt het mogelijkheden de verhaallijn bij een keerpunt stop te zetten, langzaam af te spelen of terug te spoelen.

Deze tastbare middelen geven bovendien middelen om in dezelfde beeldtaal met het kind te communiceren: Welk stukje van het stripverhaal zou je opnieuw willen tekenen? Welke spelkaart ben je liever kwijt? Wat zou er gebeuren als dit poppetje hier stopte?

Therapie

Kindertherapie wordt ingezet als er sprake is van meervoudige remmingen of complexere storingen in het gedrag. Er wordt gebruik gemaakt van dezelfde middelen als bij coaching maar er zijn vaak meer sessies nodig voordat we bij de kern van de knelpunten kunnen komen en de uitwerking op het gedrag kunnen ombuigen. We gaan op zoek naar mogelijkheden de obstakels te slechten om uw kind weer ruimte en rust te geven zich te ontwikkelen. Het kan zijn dat we ontdekken dat andere hulpverlening beter geschikt is voor uw kind. In zulke gevallen kan de StapStien u doorverwijzen.

De sessies zijn vertrouwelijk. De bevindingen worden niet ongevraagd en zonder overleg met derden (school, arts) gecommuniceerd. De StapStien kan wel helpen bij de voorbereiding van dergelijke gesprekken. Pas wanneer er signalen zijn dat de veiligheid van u of uw kind in gevaar is, wordt dit met andere betrokkenen besproken. Maar niet zonder dat vooraf aan u voor te leggen.

Header Image 0 Header Image 1 Header Image 2 Header Image 3 Header Image 4 Header Image 5

Hulpverlening kinderen

Ook voor uw kind is de StapStien een goede reisgenoot. De StapStien is gediplomeerd kindertherapeut en kindercoach. Een kind met een hulpvraag heeft natuurlijk andere begeleiding nodig dan een volwassene. Wat zichtbaar is van buiten is een uitdrukking van de storm van binnen. Er wordt dan ook gezocht naar de verlangens en frustraties die schuilgaan achter het gedrag.

Is uw kind prikkelbaar, teruggetrokken of juist veel drukker? Wil het slapen niet goed, of is uw kind snel geëmotioneerd? Is er sprake van faalangst? Onzekerheid, verlatingsangst, bedplassen – al deze dingen kunnen wijzen op innerlijke onrust. Ook schoolprestaties en gedragsproblemen kunnen op emotionele blokkades of geremde ontwikkeling wijzen.

Voor het welzijn en de ontplooiing van uw kind is het van belang deze tijden van storm en spanning niet te lang te laten duren. De StapStien kan helpen bij het opsporen van de knelpunten. Via middelen als speltherapie kan uw kind soms duidelijk maken wat met woorden nog lukt. Op creatieve, speelse en gevarieerde manieren proberen we de hindernissen op te sporen en op te heffen.

Voorafgaand aan de hulpverlening vinden enkele observaties van het kind plaats. Daarna wordt in een gesprek met de ouder(s) of verzorger(s) het behandelplan gedeeld en adviseert de StapStien één van de volgende trajecten. Aan de hand van oudergesprekken wordt u op de hoogte gehouden van de in de sessies verworven inzichten. Ook worden u handvatten aangereikt om deze inzichten te vertalen naar aangepaste omgangsvormen. Op deze manier kunnen de ingesleten patronen ontweken worden en nieuwe, beter aangepaste gedragingen gestimuleerd.

Coaching

Een coachingstraject bestaat uit één of meerdere sessies waarin we proberen de emotionele onderstroom die het gedrag beïnvloedt zichtbaar te maken. Met een thermometer, speciale spelkaarten of een samen getekend stripverhaal kan het kind zichtbaar maken waar de gevoelens zitten en waar ze vandaan komen. Ook wordt playmobil (R) ingezet om belangrijke gebeurtenissen of thema’s in de beleving van het kind na te spelen. Zo’n enactment – een nagespeelde situatie – helpt om de herinnering of de verlangens te communiceren op een manier waar een kind de woorden vaak nog voor mist. Ook biedt het mogelijkheden de verhaallijn bij een keerpunt stop te zetten, langzaam af te spelen of terug te spoelen.

Deze tastbare middelen geven bovendien middelen om in dezelfde beeldtaal met het kind te communiceren: Welk stukje van het stripverhaal zou je opnieuw willen tekenen? Welke spelkaart ben je liever kwijt? Wat zou er gebeuren als dit poppetje hier stopte?

Therapie

Kindertherapie wordt ingezet als er sprake is van meervoudige remmingen of complexere storingen in het gedrag. Er wordt gebruik gemaakt van dezelfde middelen als bij coaching maar er zijn vaak meer sessies nodig voordat we bij de kern van de knelpunten kunnen komen en de uitwerking op het gedrag kunnen ombuigen. We gaan op zoek naar mogelijkheden de obstakels te slechten om uw kind weer ruimte en rust te geven zich te ontwikkelen. Het kan zijn dat we ontdekken dat andere hulpverlening beter geschikt is voor uw kind. In zulke gevallen kan de StapStien u doorverwijzen.

De sessies zijn vertrouwelijk. De bevindingen worden niet ongevraagd en zonder overleg met derden (school, arts) gecommuniceerd. De StapStien kan wel helpen bij de voorbereiding van dergelijke gesprekken. Pas wanneer er signalen zijn dat de veiligheid van u of uw kind in gevaar is, wordt dit met andere betrokkenen besproken. Maar niet zonder dat vooraf aan u voor te leggen.